Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Wat is logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, stem, adem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

Een logopedist is een paramedische therapeut die preventie, zorg, training en advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. Logopedische interventie is gericht op communicatie (begrip en productie van gesproken en geschreven taal maar ook ondersteunende communicatie) en eten en drinken in de orale en faryngeale fase. (Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie)


Onze visie

In het dagelijks leven is kunnen spreken onmisbaar, maar spreken is een ingewikkeld proces. Daarvoor is het nodig dat we ademen en onze stembanden gebruiken, maar ook onze keel, neus, kaken, tong en lippen. Maar dat is nog niet alles; om te kunnen spreken moeten we ook kunnen horen, denken en begrijpen. Dit alles gebeurt tegelijkertijd. Soms gebeurt het dat er in dat hele proces stoornissen optreden en deze stoornissen kunnen door de logopedist worden behandeld. Dit wordt gedaan in samenwerking met de huisarts, specialist, tandarts of andere betrokkenen.

                                                           'Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord'.

“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”