Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Flesvoeding

Problemen met flesvoeding?

Problemen met flesvoeding kunnen verschillende oorzaken hebben. Sommige kinderen hebben problemen met het zuigen (door o.a. te weinig kracht). Daarnaast zijn er kinderen die problemen hebben met het pakken en/ of vasthouden van de speen. Het kind laat dan regelmatig de speen los, wat klinkt als een 'klakkend' geluid tijdens het drinken. 

Bij kinderen met een slechte conditie (door o.a. hartproblemen) of kinderen die sondevoeding hebben gehad, komt het regelmatig voor dat er sprake is van een slechte coördinatie tussen zuigen, slikken en ademen. Ze ademen te weinig of helemaal niet tijdens het drinken, wat een zuurstofdaling in het bloed tot gevolg heeft. Daarnaast verslikken deze kinderen zich snel. Sommige kinderen gaan kokhalzen als de speen in de mond wordt gebracht. Bij de meeste kinderen overheerst de zuigreflex de kokhalsreflex. Bij kinderen die snel kokhalzen is dit niet het geval.  

Het kan voorkomen dat een kind de eerste maanden wel goed uit de fles drinkt, maar na ongeveer 3 á 4 maanden problemen laat zien. Dit heeft te maken met het verdwijnen van bepaalde reflexen. Bij een leeftijd van ongeveer 3 maanden gebeurt het drinken niet meer reflexmatig, maar willekeurig. Sommige kinderen zijn op dat moment zoekend naar het juist starten van het drinken of naar de zuigbeweging die ze moeten maken. Dit uit zich vaak in het heen en weer schudden van het hoofd, waardoor het lijkt dat het kind niet wil drinken.

“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”