Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Drinken uit (tuit)beker

Problemen met drinken uit (tuit)beker:

Er wordt gemiddeld bij een leeftijd tussen de 8 en de 14 maanden gestart met het drinken uit een (tuit)beker. Sommige kinderen vinden dit lastig en verslikken zich vaak. Dit komt in veel gevallen doordat de vloeistof snel in de mond loopt en het kind niet voldoende tijd heeft om het weg te slikken. Daarnaast kan het voorkomen dat een kind zijn tong te ver uit de mond doet bij het drinken. Hierdoor wordt er veel geknoeid.  

Soms lukt het drinken uit een tuitbeker wel, maar wil het kind niet uit een beker drinken. De reden hiervan is vaak dat kinderen het zuigen nog prettig vinden. Het is wel goed dat het kind ook leert uit een beker te drinken. Om deze reden is het goed zowel een tuit- als een gewone beker aan te bieden.


Wat doet de logopedist bij dit soort problematiek?

De logopedist onderzoekt de totale motoriek en lichaamshouding tijdens het (geven van) eten en drinken. Gelet wordt op de aan- of afwezigheid van reflexen. Er doet ze onderzoek naar de spierspanning en gevoeligheid in en rond de mond.

Tijdens de logopedische behandeling wordt de eventuele afwijkende reflexactiviteit tegengegaan en de gevoeligheid in en rond de mond verminderd. De spierspanning bij de mond wordt gereguleerd. Hierdoor zal het eten en drinken gemakkelijker en plezieriger verlopen, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

De logopedist adviseert ouders en verzorgers over de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden. Samen met de ouders en andere hulpverleners wordt gezocht naar geschikte hulpmiddelen die het eten en drinken vergemakkelijken. Bijvoorbeeld een aangepaste stoel, lepel of beker. 

De begeleiding kan in de praktijk, of in de eigen omgeving van het kind plaatsvinden. Het is van belang dat het kind zich veilig voelt bij het geven van voeding.  

Meer informatie over eet- en drinkstoornissen bij kinderen:
www.umcn.nl/patient/

(klik op “patiëntinformatie”, dan “patiëntenfolders”, dan “kind en ziekenhuis”, dan “algemeen” en kies dan uit “eet- en voedingsteam”, “sondevoeding” of “voedingsproblemen”)

Wat doet de logopedist bij dit soort problematiek?