Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Auditieve verwerkingsproblemen

Wat betekent auditieve verwerkingsproblemen?

Auditieve verwerkingsproblemen hebben niets te maken met het gehoor zelf, maar veel meer met wat je doet met dat wat je hoort: de verwerking van auditieve informatie. Als er hier problemen mee zijn, zal dit bijna altijd terugkomen in het leren lezen en schrijven, aangezien je hiervoor de verschillen tussen klanken, de opeenvolging van klanken en woorden, goed moet kunnen horen en verwerken.

Kinderen met Auditieve Verwerkings Problemen (AVP) hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden, benodigd voor het verstaan van mondelinge informatie. Enkele voorkomende kenmerken, die kinderen met auditieve verwerkingsproblemen kunnen laten zien, zijn: veel “huh”zeggen; moeizaam begrijpen van mondelinge opdrachten; moeite met onthouden van mondelinge informatie; het negeren van geluiden en/of opdrachten.

Indien kinderen problemen ondervinden met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden. Wanneer er geen vroegtijdige onderkenning plaatsvindt, is de kans groter dat een of meer van onderstaande gevolgen voorkomen. Deze gevolgen kunnen spraak- en/of taalproblemen en leerproblemen zijn. Deze problemen komen vaak voor in combinatie met andere problemen, zoals slecht presteren op school (ondanks normale intelligentie); problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten; korte aandachtsspan; snel afgeleid door geluiden of gebeurtenissen in de omgeving; slecht ontwikkeld besef van tijd.

De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

Een auditief verwerkingsprobleem kan voortkomen uit regelmatige middenoorontstekingen, maar ook uit een gehoorprobleem, uit aangeboren leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie), een neurologische aandoening, beperkte cognitieve mogelijkheden of het kan gewoonweg een aangeboren probleem zijn. De gevolgen kunnen verspreid zijn over meerdere aspecten van het dagelijks leven en leren, zoals bijvoorbeeld:

  • Spraak- en/of taalproblemen.
  • Lees- en/of spellingsproblemen.
  • Zwakke aandacht.
  • Moeite met het opnemen, verwerken en begrijpen van gesproken informatie.
  • Korte aandacht, snel afgeleid zijn.
  • Moe zijn aan het einde van de dag.
  • Slecht horen in een omgeving met achtergrondgeluiden, zoals een klaslokaal, een feestje of het sportveld.

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen. Dit uitgebreid onderzoek  naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak pas op zesjarige leeftijd afgenomen, meestal in een audiologisch centrum. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders of bijvoorbeeld leerkrachten. Vaak wordt er tijdens individuele logopedische behandeling gerichte oefening gedaan om de auditieve functies te verbeteren.

Als een kind heel veel last heeft van achtergrondlawaai , kan het gebaat zijn bij gebruik van een koptelefoon in de klas. Op momenten dat het kind zelfstandig bezig moet zijn, kan de koptelefoon opgezet worden. Het omgevingsgeluid komt dan minder hard binnen bij het kind, waardoor het zich beter kan concentreren op zijn taak. Daarnaast behoort ook het inzetten van soloapparatuur tot de mogelijkheden.

(Bron: NVLF)

“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”