Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Soort klachten: Gehoor

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Je moet namelijk kunnen horen wat een ander zegt, om er ook goed op te kunnen reageren. Bovendien moet je goed kunnen luisteren, waarbij aandacht en concentratie heel belangrijk zijn. Dit kan los staan van het 'horen' op zich, maar meer te maken hebben met de auditieve verwerking van wat er gehoord wordt. Dit is ook nodig bij het leren lezen omdat je hiervoor klanken van elkaar moet kunnen onderscheiden om dan te bepalen welke letter erbij hoort.

Daarnaast controleer je je eigen spraak door terug te horen wat je zegt. Als je jezelf terughoort, kun je jezelf nog corrigeren. Als deze controle er niet is, kan communicatie verstoord raken omdat bedoelingen mogelijk anders overkomen.

Nogmaals: voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Je moet dus:

  • Horen wat een ander zegt.
  • Wat je zelf zegt moet worden gehoord om goed te kunnen spreken (bijvoorbeeld als voorwaarde voor articulatietraining).
  • Als je niet (meer) kunt horen, dan is het belangrijk om te leren hoe je moet liplezen (spraakafzien) of hoe (ondersteunende) gebarentaal te gebruiken. De logopedist in een audiologisch centrum kan tevens gehoortesten afnemen en hoorapparatuur aanpassen
  • Goed kunnen luisteren: aandacht en concentratie zijn hierbij belangrijk.
  • Op het gehoor klanken kunnen herkennen en weten welke letter bij welke klank hoort, wat voorwaarden zijn voor het leren lezen.

Problemen, die te maken hebben met het gehoor:

  • Aangeboren slechthorendheid
  • Verworven slechthorendheid
  • Middenoorontseking
  • Auditieve verwerkingsproblemen
“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”