Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Verkeerde spreekadem

Wat is verkeerde spreekadem?

Een verkeerde spreekademing houdt in dat de adem en de stem niet goed gecoördineerd kunnen worden tijdens het spreken. Er wordt dan tijdens het spreken verkeerd geademd, waardoor mensen "achter de adem raken".

Dat betekent dat er langer gesproken wordt dan dat er lucht voor is. Meestal volgt daarna een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen. De logopedist leert een goede spreekadem aan, waardoor er beter geademd wordt tijdens het spreken.

“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”