Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Soort klachten

Wanneer u of uw kind problemen ondervindt van communicatieve aard, kan het zijn dat u een logopedist wilt raadplegen. In onze praktijk bieden wij onderzoek, therapie, begeleiding en advies aan mensen, die problemen ondervinden bij het communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken (en soms ook geschreven) taal is onderdeel van ons werkterrein.

Verder richten wij ons ook op het verbeteren en verhelpen van slik- en van ademproblemen.

Hieronder kunt u meer lezen over de diverse soorten problemen en klachten, die zoal kunnen voorkomen in de verschillende aspecten van de communicatie. Deze klachten en problemen zijn onder te verdelen in 6 aandachtsgebieden, te weten:“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”