Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie, die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.
Logopediepraktijk Uden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door derden geleden schade die voortkomt uit het gebruik van deze website.


“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”