Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Algemene Voorwaarden

Volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn wij verplicht bij aanvang behandeling een aantal zaken contractueel vast te leggen. Wij vragen u hiertoe een behandelovereenkomst te tekenen. Klik hier voor een voorbeeld van de overeenkomst.

“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”